HAKKINDA

4.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edindirme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ”Bilgi Edindirme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edinme Birimi kurulması gerekmektedir.

Bilgi edinme hakkı yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile, Koç Üniversitesi İletişim Direktörlüğü bünyesinde “Bilgi Edinme Birimi” kurulmuştur. Birimin amacı, bilgi edindirme işlemlerinde koordinasyonu sağlamak, cevapların en hızlı ve en doğru biçimde verilebilmesine katkıda bulunmaktır.

Mevzuatla İlgili Bilgi

İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi,

Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer İstanbul Türkiye

Tel: +90 212 338 1000

Faks:  0 212 216 1288

E-posta:  bilgiedinme@ku.edu.tr

BAŞVURU

Başvurular Bilgi Edinme Birimi‘ne Ek-1 ve Ek-2 formları doldurularak yazılı, elektronik posta veya faks yolu ile yapılır.

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

BAŞVURU ÜCRETLERİ

Kurum ve kuruluşlar, elektronik posta yoluyla erişim sağlananlar dahil, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir. (Bknz: Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği) Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz.

“Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde Üniversitemizden bilgi almak isteyen özel ve tüzel kişilerin, kendilerine bildirilen ücreti öncelikle Yapı Kredi Bankası – Koç Üniversitesi Şubesi 42495658 No’lu hesaba yatırmaları ve ödeme yaptıklarına dair banka dekontunu elden veya e-mail ile Bilgi Edindirme Birimine ulaştırdıkları takdirde, ilgili Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde kendilerine bilgi verilecektir.

Gerçek Kişiler için: online form / posta ve faks için (EK-1)

Tüzel Kişiler için: online form / posta ve faks için (EK-2)